Omwonenden van het windpark krijgen de kans financieel te profiteren van de komst van het windpark. Dit kan door geld te lenen aan het windpark. In ruil krijgen de deelnemers een aantrekkelijke rente. Om dit mogelijk te maken, worden obligaties uitgegeven waarop omwonenden kunnen inschrijven. De obligatielening heeft een looptijd van 5 jaar met een rente die afhankelijk is van de positionering t.o.v. van de windturbines. Daarbij zijn de contouren gehanteerd die eerder zijn besproken in de werkgroep Participatie van de Omgevings Adviesraad (OAR) Aa en Hunze.
Maximaal drie miljoen euro in obligaties van 250 euro: Rente van 3 tot 8% per jaar Start obligatielening van vijf jaar
Na vijf jaar en twee maanden krijgt een deelnemer zijn inleg weer retour. De rente wordt jaarlijks uitbetaald. Deelnemers zetten hun geld (maximaal 5000 euro per persoon) dus als het ware vijf jaar vast.
De obligatielening zal worden uitgegeven in 2 fasen. De basisrente bedraagt 3% waarbij voor omwonenden een aanvullende bonusrente van toepassing zal zijn. In fase 1 krijgen de omwonenden van het windpark de kans in te schrijven voor in totaal
maximaal 1,5 miljoen euro. In fase 2 kan iedereen in Nederland inschrijven. In totaal kan in fase 1 en 2 samen voor maximaal drie miljoen euro worden ingeschreven.